?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry Share Next Entry
„Šindlerio sąrašas“? Blogiausias filmas iš visų. Ten viskas yra suknistas melas..."
megejas
"Kas jame sumeluota?

Išeities taškas yra klaidingas. Tas pozityvus mąstymas. Spielbergas pasakoja istoriją iš nugalėtojo perspektyvos. Pabaigoje žmonės eina išsirikiavę ir dainuoja, lyg būtų nugalėjusi žmonija. Filmo apie koncentracijos stovyklą išeities taškas gali būti tik praradimas, Europos civilizacijos kultūros pralaimėjimas. Tokia yra tiesa: holokausto išgyvenimai yra universalūs išgyvenimai. Holokaustas nėra vokiečių ir žydų karas – kas taip mano, to pastangos bergždžios. Holokaustas yra universalus visų civilizacijos vertybių atmetimas, ir ilgą laiką aš maniau, kad mes šio to pasimokėme. Bet aš klydau."

Šiaip tai kiekvieną žodį to pokalbio galima būtų cituoti, tad eikite ir geriau skaitykite patys:

Imre Kertész – paskutinis liudininkas