?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry Share Next Entry
Krikščionybė nėra ideologija ar pasaulio pertvarkymo programa
eziukas
megejas
"Krikščionybė nėra ideologija ar pasaulio pertvarkymo programa, konkuruojanti su kitomis programomis. Taip, ji perkeičia pasaulį daug radikaliau nei kuri nors ideologija, tačiau ta pertvarka yra visai kito lygmens. Kai tik mes pasistatome kovos barikadas – tai jau būna pralaimėjimo pradžia. Nesvarbu, prieš ką jos statomos: ar prieš gėjų kultūrą, ar prieš kitaip tikinčiuosius, ar prieš krikščionybę niekinančiuosius. Kai tik paskelbiame, kad „Viešpats su mumis“, neišvengiamai paaiškėja, jog mūsų barikada yra ne Dievo Karalystės tvirtovė, bet veikiau užtvanka Dievo meilės upėje. Kiekviena barikada užstoja Kristų. Nes Jis visada barikadas griauna, o ne jas stato, nes Jis neįsitenka nė vienoje barikadų pusėje, nes Jis neturi priešų, tik paklydusias avis ir pasimetusias monetas, kurių nenuilsdamas ieško."

Daugiau skaitykite: Andrius Navickas. „Patobulintos“ krikščionybės gundymai