?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry Share
Pavyzdinė mokykla Rusijoje
eziukas
megejas
Va taip aš įsivaizduoju mokyklą, kurią norėčiau būti baigęs. Bet nebuvo tokių dalykų mano laikais. Kažin - ar dabar Lietuvoje kas nors panašaus yra? Kvailas klausimas?

http://www.1tv.ru/newsvideo/164794